Rastlinná výroba

RD Petrova Ves sa snaží zabezpečovať kvalitnú produkciu jednotlivých komodít, pričom dodržiava technologické, výrobné parametre a normy podľa platnej legislatívy. Jednotlivé technologické… Viac

Živočíšna výroba

Chovaným plemenom HD je na našom družstve plemeno Holštainsko – frízske. RD Petrova Ves je členom Slovenskej holsteinskej asociácie, ktorá zaručuje garanciu jeho kvality… Viac

Ďalšie služby

Úsek nepoľnohospodárskych činností pozostával v minulom roku zo stredísk opravárenských dielní a údržby, výrobne kŕmnych zmesí, bufetu a reštaurácie a rekreačného zariadenia… Viac